Puheterapia - Piia Siivonen 

Puheterapeutti

 KOULUTUS

  • 2010 Puheterapeutti, FM

 

TYÖKOKEMUS

  • Vuosina 2009 – 2012 lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutusta moniammatillisessa työyhteisössä kunnallisella sektorilla, pääpaino aikuisneurologiassa.
  • Vuodesta 2012 alkaen yksityisen työnantajan palveluksessa moniammatillisessa työyhteisössä (Neuroliitto/ Maskun neurologinen kuntoutuskeskus).  Pääpaino nuorten ja aikuisten neurologisten sairauksien ja vammojen kuntoutuksessa.
  • Vuoden 2015 syksystä alkaen osa-aikaisesti ammatinharjoittajapuheterapeuttina.


TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN

Työni koostuu äänen, puheen, kielen ja kommunikointikyvyn, sekä niihin liittyvien häiriöiden (afasia, dysartria, dysfonia) arvioinneista ja kuntouttamisesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ja osaamisalueenani on nielemishäiriöiden (dysfagia) arviointi ja kuntoutus. Sivutoimeen liittyvä toimitilani sijaitsee Turun keskustassa, mutta pääsääntöisesti teen koti-/laitoskäyntejä.

Ylläpidän ja edistän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella täydennyskouluttautumisella (mm. FEES, DPNS, MDTP, CA).

Vuosina 2016-2017 kävin Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n järjestämän kolmen lukukauden mittaisen prosessiluontoisen koulutuksen Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kuntoutukseen.

Lisäksi olen toiminut Puheterapeuttiliiton Varsinais-Suomen paikallisosaston johtokunnan jäsenenä vuosina 2010–2014.

Kuulun myös puheterapeuttiliittoon. www.puheterapeuttiliitto.fi


KIELITAITO

Suomi, englanti (erinomainen), ruotsi (hyvä), espanja (tyydyttävä), ranska (tyydyttävä). Terapiakielenä suomi.